Podívejte se podrobně na: Očkování | Preventivní prohlídky | Ceník

Nabízíme vám tyto služby

  • komplexní léčebně preventivní péče o děti od 0 do 19 let věku
  • zajištění očkování dle očkovacího kalendáře
  • nepovinné očkování dle aktuální nabídky na trhu
  • rychlé vyšetření C – reaktivního proteinu (CRP)
  • rychlé vyšetření anemie (hemoglobin)
  • rychlé vyšetření na přítomnost Streptokoka v krku (Strep - test)
  • nastřelení náušnic přístrojem Piercer firmy Blomdahl (+ 1 sada náušnic)
  • zapůjčení kojeneckých vah

Smluvní pojišťovny: VZP (111), VoZP (201), ZPMv (211), OZP(207), ČPZP (205)


Očkování

V České republice se očkování dělí do 3 skupin:
1. Povinné
2. Nepovinné, hrazené plně nebo částečně ze zdravotního pojištění
3. Nepovinné, hrazené plně rodiči

Specifikace jednotlivých vakcín najdete zde.

Povinné očkování
V současné době představuje povinné očkování celkem sedm očkovacích dávek podaných během dětství. Pro srovnání, v roce 2005 dostávali děti v rámci povinného očkování osmnáct povinných dávek.

očkovací látka: HEXACIMA

Jak název napovídá, jedná se očkování proti šesti nemocem: záškrtu, tetanu, dětské obrně, černému kašli, hemofilové infekci a žloutence typu B.
Vakcína je šetrná, pro imunitní sytém dobře zpracovatelná. V ČR se hexavakcína používá plošně od roku 2007. Očkování se zahajuje ve druhém až třetím měsíci života a děťátko dostane do konce prvního roku života celkem 3 dávky. Imunizace dítěte v takto časném věku má svůj mimořádný význam, neboť ve dvou měsících věku již nemá žádné protilátky přenesené od matky a případné získané infekce mají právě v kojeneckém a batolecím věku nejtěžší průběh. Vakcinace umožní dítěti získat bezpečnou cestou protilátky dříve, než se s infekcí setká v kolektivu dětí, v rodině atd...
Přeočkování se provádí v pátém roce (záškrt, tetanus, černý kašel) a v desátém roce života (záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna).
Následující tabulka udává přehled nemocí proti kterým chrání hexavakcína.

Nemoc Způsob přenosu Příznaky Následky
Záškrt kapénková infekce Hnisavý zánět krku s těžkým otokem, vede k obtížnému dýchání s rizikem udušení Riziko trvalého ochrnutí hlasivek, poruchy polykání, smrt udušením
Tetanus znečištěná rána Křeče žvýkacích a šíjových svalů, postupně křeče celého těla při plném vědomí Trvalé poškození svalů , 50% úmrtnost
Černý kašel (pertuse) kapénková infekce Těžký, záchvatovitý kašel v trvání několik týdnů U kojenců vždy těžký průběh s rizikem náhlé zástavy dechu a smrti
Žloutenka typu B krevní přenos – transfuze, kontaminované jehly, pohlavní styk, ... Zánětlivé onemocnění jater Až 50% riziko přechodu do chronického zánětu s následnou cirhózou jater
Hemofilová infekce kapénková infekce Infekce horních dýchacích cest s postižením hrtanové příklopky. Záněty středního ucha. Zánět mozkových blan kojenců a batolat Vysoké riziko smrti udušením při zánětu hrtanové příklopky. Trvalé postižení mozku, hluchota
Dětská obrna kapénková infekce Ochrnutí svalstva, většinou dolních končetin Trvalé ochrnutí

Spalničky, zarděnky, příušnice (MMR)

Očkovací látka: PRIORIX

Jedná se vesměs o infekce přenášené kapénkovou formou.
Spalničky se projevují vysokými horečkami, vyrážkou a celkovou schváceností dítěte. Obávanou komplikací je zánět mozkových blan, který může vést k doživotním následkům.
Zarděnky jsou virovým onemocněním, které probíhá pod obrazem horečky, vyrážky a bolestí kloubů. Velmi závažné je onemocnění u těhotné ženy, které vede k trvalému těžkému poškození dítěte.
Příušnice jsou akutním virovým onemocněním příušních a podčelistních slinných žlaz. Onemocnění je velmi bolestivé, častou komplikací je zánět slinivky a zánět mozkových blan.
První dávku očkovací látky dostávají děti mezi třináctým a osmnáctým měsícem života. Druhá dávka je podávána mezi pátým a šestým rokem života.

Nepovinná očkování

Níže uvedený přehled nepovinných očkování je jen stručným přehledem nejčastěji aplikovaných očkování. Aktuální nabídka vakcín a jejich úhrada pojišťovnou se mění v čase. V případě zájmu o očkování proti jednotlivým nemocem Vám rádi poskytneme aktuální informace přímo v ordinaci.

Původce Nemoc Čas očkování Vakcína/úhrada pojišťovnou
Rotavirus Průjmovité onemocnění s těžkým průběhem u kojenců od 6 týdnů do 6 měsíců ROTARIX/nehrazená
ROTATEQ/nehrazená
Streptococcus pneumoniae (pneumokok) Zánět mozkových blan kojenců a batolat
Zánět středního ucha
Závažné plicní záněty
od 2 měsíce, max. do 5 let SYNFLORIX/plně hrazená
PREVENAR 13/doplatek
Meningokok typu B Zánět mozkových blan, především u kojenců a batolat. Nejčastější původce meningitidy v ČR od 2 měsíce BEXSERO/nehrazená
Meningokok typu A, C, W, Y135 Zánět mozkových blan od 3 měsíce NIMENRIX/nehrazená
Lidský papilomavirus (HPV) Karcinom děložního čípku
Genitální bradavice
13 - 15 rok CERVARIX/hrazená
SILGARD/doplatek
Arbovirus Klíšťová meningoencefalitida od 1 roku ENCEPUR/nehrazená
FSME-Immun/nehrazená
Virus hepatitidy A Infekční zánět jater od 1 roku HAVRIX/nehrazená
Varicela zoster virus Plané neštovice od 9 měsíce VARILRIX/nehrazená
PRIORIX TETRA/nehrazená
Chřipkové viry A, B, C Chřipka od 6 měsíce VAXIGRIP/nehrazená
INFLUVAC/nehrazená
Mykobacterium tubreculosis Tuberkulosa od 4 dne BCG VACCINE BEHRING/nehrazená

nahoru

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky slouží k pravidelnému sledování zdravotního stavu Vašeho dítěte a ke včasnému zjištění případných odchylek. Frekvence a obsah preventivních prohlídek je dán §29 odst.5 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

preventivním prohlídkám budete zváni formou SMS ( jinou formu lze domluvit v ordinaci).

První prohlídkou je vstupní vyšetření novorozence resp.pacienta při převzetí do péče a dále prohlídky probíhají ve věku: 14 dní, 6 týdnů, 3, 5 a 6 měsíců a dále á 2 měsíce do 12. měsíce života. Další prohlídka je v 18 měsících, 3 letech a dále á 2 roky do 19. roku života. Poslední prohlídkou je tzv. výstupní prohlídka před ukončeným 19. rokem života.

kojeneckém a batolecím věku se zaměřujeme především na včasné zachycení odchylek psychomotorického vývoje, projevů možných vrozených chorob, atopie či intolerance některých složek potravin. Dítě prochází základním schématem očkování.

předškolním věku posuzujeme především vývoj řeči, rozumových a sociálních dovedností, růstu a hodnotíme školní zralost.

průběhu školního věku se zaměřujeme na případné první známky chorob pohybového aparátu, alergické projevy. Posuzujeme správný průběh pubertálního vývoje a zaměřujeme se na projevy tzv. rizikového chování.

Nedílnou součástí každé preventivní prohlídky je vyšetření váhy, výšky, krevního tlaku ( od 1 roku věku), sluchu a zraku,kompletní fyzikální vyšetření dítěte a pohovor lékaře s rodiči a dítětem.

nahoru

Ceník lékařských výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Výkon Cena v Kč
Posudek do mateřské školy 150,-
Posudek ke studiu 150,-
Posudek na každou další školu/školku 50,-
Posudek na sport/plavání/TV 150,-
Posudek na zotavovací akci/letní tábor 150,-
Posudek na řidičský průkaz 500,-
Posudek způsobilosti k práci 250,-
Potravinářský průkaz na dobu neurčitou 300,-
Potvrzení příspěvku na dietu 100,-
Vakcinační paušál (nepovinné očkování) - 1 injekce 250,-
Vypsání oznámení pro pojišťovnu 300,-
Potvrzení o zdravotním stavu do zahraničí v anglickém jazyce 300,-
Nastřelení náušnic včetně 1 páru náušnic (titan/med. plast) 500,-
Podrobný výpis z dokumentace na vlastní žádost 300,-
Vypsání poukazu na lázně/ozdravovnu 300,-
Zapůjčení kojeneckých vah 90,- / týden
Kopie dokumentace 1 stránka, jednostranné kopírování 3,-

Ceník je platný od 1. 1. 2019

nahoru