Podívejte se na fotky z naší ordinace

Naše ordinace, ordinační hodiny, lékařská praxe

Ordinační hodiny

nemocní objednaní prevence/objednaní
Pondělí 7,15 - 10 10 - 12 13 – 15,00
Úterý 7,15 - 10 10 - 11 13 – 18,00
Středa 7,15 - 10 10 - 12 poradna pro kojence
Čtvrtek 7,15 - 10 10 - 11 13 – 15,00
Pátek 7,15 - 10 10 - 11

- návštěvy u novorozenců dle předchozí domluvy

Lékař – MUDr Kateřina Lejhancová, Ph.D.

„ Mým hlavním úkolem a současně přáním je poskytovat Vašemu dítěti péči na vysoké odborné a lidské úrovni v příjemném a nestresujícím prostředí. Doufám, že má více než 20 letá pediatrická zkušenost a odpovědný přístup budou dobrým základem pro vybudování vzájemné důvěry.”

Vysoká škola: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, obor všeobecné lékařství, 1989 – 1994

Dosažené vzdělání:
Atestace v oboru Pediatrie I. stupeň (1997)
Atestace v Hematologie a transfuzní lékařství (2001)
Atestace v Pediatrie II.stupeň (2005)
Atestace v Praktické lékařství pro děti a dorost (2014)
Postgraduální kombinované studium v oboru Onkologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obhajoba v r. 2010
Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe,výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v obou praktické lékařství pro děti a dorost udělena 3.10.2014

Dosavadní praxe, 21 let pediatrické praxe:

 • 1994 – 2003 Dětská klinika FN Hradec Králové
  - sekundární lékař na všech odděleních kliniky
  - vedoucí lékař dětské hematologie)
 • 2003 – 2004 Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha
  - sekundární lékař
 • 2004 – 2008 Klinika dětské onkologie FN Brno
  - sekundární lékař
 • 2008 – 2015 Dětská klinika FN Hradec Králové
  - vedoucí lékař intermediární péče pro novorozence
  - sekundární lékař na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro větší děti
  - hematologická dětská ambulance
  - zajištění pohotovostních služeb na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro větší děti

  - zajištění pohotovostních služeb LSPP v Hradci Králové (2008 – 2013)
Ostatní související činnosti
publikační a přednášková činnost v oboru v českém i anglickém jazyce
odborný asistent na katedře Pediatrie LF UK v Hradci Králové (2008 – 2015)

Sestra – Dita Slavíčková

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola v Pardubicích v oboru dětská sestra
Absolventka řady vzdělávacích kurzů a konferencí
Výběr:
- Pediatrická vakcinační akademie
- První pomoc aneb akutní stavy v medicíně
- Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví
- Imunologie HPV vakcín
- Očkování z pohledu PLLD
- Úskalí péče o novorozence
- Výživa a zdraví
- Péče o rány, komunikace
- Pravidelná účast na Hradeckých pediatrických dnech a odborných konferencích sester

Dosavadní praxe:

 • 1990 – 1998 – Nemocnice Pardubice – gynekologické a novorozenecké oddělení
 • 2004 – 2006 – sestra na ortodoncii
 • 2006 – 2015 – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
 • 2015 – 2016 – dětská alergologie

nahoru

Fotky naší ordinace